Kodex

 1. Velitel má vždycky pravdu a na slovo ho poslouchám.
 2. Dodržování místních zákonů.
 3. V Gladii je vyžadována kázeň, poslušnost a respekt.
 4. Problém jednotlivce je problémem všech.
 5. Pro své spolubojovníky život a majetek obětuji.
 6. V bitvě držím krok a formaci, nehraji si na hrdinu.
 7. I voják má rozum.
 8. Využíváme všech svých schopností k dosažení cíle.
 9. Každý člen drží mlčenlivost.
 10. Do cechovního domu se cizí osoby nevpouštějí.
 11. Každý z členů má povinnost výcviku.
 12. Nikdy nepodceňuj situaci a nepřítele.
 13. Právo na změnu kodexu má pouze velitel.