O nás

Velitel

Nejvyšší Moc


Zástupce Velitele

Rozhoduje v nepřítomnosti velitele, absolvoval výcvik


Instruktor

Člen s možností základního velení


Čestní Členové

Zasloužilý člen


Starší Členové

Dlouhodobý člen


Správce

Stará se o chod cechu po ekonomické stránce


Člen

Řadový člen s právy a povinnostmi, absolvoval výcvik


Čekatelé (Kadeti)

Ten, který čeká na přijetí, ale nemá ukončený výcvik


Adepti

Zkouškové období. Od každého z členů dostane vstupní úkol. Přidělen poručník


Řemeslníci

Makají a Makají


Vzpomínáme

Ti, kteří zemřeli a Gladie na ně nezapomene


Již nejsou mezi námi

Bývalí členové nebo čekatelé (odešli, byli vyhozeni)