Vznik Gladie

„U nás v armádě se všichni oslovujeme křestními jmény, mé křestní jméno je plukovník!“

Plukovník Dimitrij Sergejevič Gogol

Nedlouho poté, co se Andor opevnil neprostupnými zdmi a Thyris byl osvobozen z obležení, pověřil generál Nathaniel, vrchní velitel andarijských vojsk, jistého Dimitrije S. Gogola, aby zformoval útvar, jenž měl mít za úkol vyhledávat a eliminovat nepřátele království. Onen muž pocítil velikost svého poslání, a proto oslovil svého přítele Gulorda, aby mu byl v tomto úkolu nápomocen. Tak vznikla Královská Garda. Za její členy byli vybráni ti nejlepší z Andarie, kteří se po dokončení výcviku a nasbírání zkušeností měli stát vojenskými instruktory a základními kameny profesionální královské armády. Jak se však později ukázalo, Gardisté měli daleko více nepřátel uvnitř království než venku a klacky pod jejich nohama nestačily praskat. Za začátek konce by se dala považovat smrt plukovníka Gogola, jenž byl ve snaze zachránit své muže zabit za Severní branou. Zda byla jeho duše pozřena jedním Kyklopů, či odešla nevěčnost, není dosud známo.

S přicházející temnotou se však nehodlal smířit jeden člověk. Ten, jenž do posledních chvil chránil Dimitrijova záda a také ten, kterému byly nejbližší ideály Gardy. Tím mužem byl kapitán, respektive plukovník Gulord, jehož dílem jest právě Gladie.